ביטול עסקה


כfל ועומדת לך זכות לביטול עסקה, בהתאם לתנאי רכישת המוצר ו/או לחוק הגנת הצרכן תשמ"א- 1981, הנך רשאי/ת למסור הודעת ביטול עסקה, באחת מהדרכים שלהלן:

1. בסמס (בטלפון מס' 050-6441927 או בחנות

2. בדואר רשום לכתובת המיסדים 12 בנימינה

3. בדואר אלקטרוני (לכתובת הדוא"ל contact@beancafe.co.il)

4. בפקסימיליה (בפקס' מס' 046181218).